Cyklistické prilby a ich účinok

Peter Sagan Prológ Okolo Slovenska 2021

zdroj: cyklonews.sk

Cyklistika zažíva posledné roky boom. Rok od roka je na cestách viac a viac cyklistov. S týmto rastom súvisí i viac dopravných nehôd. Cyklistické prilby sa tak stali neodmysliteľnou súčasťou nie len cestnej cyklistiky. Majú ale cyklistické prilby účinok?

Zákon na Slovensku

Pozrime sa na časť aktuálneho znenia zákona 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, kde sa pojednáva o ochrane hlavy.

(9)
Cyklista mladší ako 15 rokov je povinný počas jazdy na bicykli chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou; táto povinnosť sa vzťahuje aj na prepravované osoby podľa odseku 3 písm. a) a c).

Zákony znižujú počet cyklistov?

Podobné nariadenia paradoxne znížili počet cyklistov na cestách. Podľa Kráľovskej spoločnosti pre prevenciu nehôd (ROSPA) sa v Perthe znížil počet tínedžerov na bicykli o 30 až 40 %. V Melbourne to dokonca bolo medzi 36 až 44 percentami. V Austrálii je nosenie prilieb povinné.

Účinnosť prilieb

Podľa štúdie z Fínska sa až jedna tretina nehôd na bicykli končí zranením hlavy. Iba 13 % cyklistov z tohto počtu malo na hlave prilbu. Z tých, čo prilbu mali, tak iba 15 % malo poranenia hlavy. Bez poranení hlavy bolo 43 %. Podobná štúdia bola robená i doktorom Soufianom Boufousom. Ten si na základe dát od polície z austrálskej Victorie vypočítal, že nenosenie prilby zvýši pravdepodobnosť vážnych následkov až o 56 %. Najnovšia a najnákladnejšia meta-analýza od dvojice Olivier a Creighton však priniesla zásadné informácie. V roku 2016 analyzovali až 64 tisíc cyklistických nehôd. Podľa ich záverov cyklistická prilba znižuje riziko zranenia hlavy o 69 %. Riziko smrti sa nosením prilby znižuje o 65 %.

Deti a prilby

Najpočetnejšia skupina, ktorá benefity prilieb ocení sú deti. Takmer polovica detí, ktoré majú nehodu na bicykli končí v nemocnici. Až tri štvrtiny fatálnych prípadov je spôsobených úrazom hlavy. Americký časopis American Journal of Surgery potvrdil, že nosenie prilby znižuje úrazovosť hlavy u detí až o 87 %. Riziko smrti je menšie o 44 % a riziko zlomeniny kostí v tvári o 31 %.

Záver

Cyklistická prilba podľa dostupných štatistík a výskumov chráni hlavu športovca. I sedliacky rozum hovorí, že ochrana hlavy pri páde nemôže byť na škodu. Každý z nás by radšej spadol do mäkkej periny, než na tvrdý betón. Niekedy je potrebné obetovať i komfort, no bezpečnosť by mala byť vždy na prvom mieste. Dôležité je taktiež vedieť ako vybrať správnu prilbu.

Zdroj: https://www.rospa.com/rospaweb/docs/advice-services/road-safety/cyclists/cycle-helmets-factsheet.pdf

 

 

  

Mohlo by vás zaujímať

Pridaj komentár